top of page

Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate de catre BRAT prin intermediul formularului de inregistrare de pe Site

Industria OOH din România. Evaluare, tendințe și evoluții, 19 iunie 2024, de la ora 16, la Crowne Plaza, București

 

A.           Prezentul formular ţine loc de Contract între părţi.

B.           Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Asociatia Biroul Roman de Audit Transmedia  (denumita in continuare “BRAT”) cu sediul social in Bucureşti, Calea Grivitei nr. 6, etaj 3, Sector 1, cod fiscal RO 10500569, reprezentată de Arina Ureche, în calitate de Director General.

 

Pentru organizarea evenimentului, în temeiul executării obligațiilor contractuale care rezultă din completarea prezentului formular, BRAT prelucrează datele dumneavoastră personale, furnizate în prezentul formular. Datele solicitate în prezentul formular de înregistrare sunt necesare înscrierii la eveniment, accesului persoanelor înscrise la evenimentul pentru care s-au înscris. BRAT nu va vinde, închiria sau oferi sub orice formă adresa dumneavoastră de e-mail sau orice altă informaţie cu caracter personal.

 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în cadrul BRAT de către angajații companiei care dețin drept de acces la acestea pentru organizarea evenimentului. În acest sens, angajații comunică informații prin e-mail în cadrul companiei.

 

Intenționăm să utilizăm datele dumneavoastră de contact în scop de marketing direct pentru a comunica noutăți despre evenimentul la care v-ați înscris, și pentru a comunica potențiale modificări ale coordonatelor evenimentului.

 

De asemenea, vă informăm că aveti următoarele drepturi în legatură cu datele personale care vă aparțin si pe care ni le-ați furnizat: dreptul de acces la datele dumneavoastră personale, dreptul la rectificarea sau ștergerea acestora, restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, precum și dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (ANSPDCP). Mai multe informații despre aceste drepturi, precum și cum le puteți exercita, pot fi găsite în politica noastră de protecție a datelor personale, disponibilă pe website-ul nostru sau care poate fi transmisă la cerere in formatul solicitat.

 

În momentul completării formularului de înscriere, participantul are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere și mail-uri informative despre evenimentele BRAT:

 

Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul de informare emis către BRAT în orice moment:

- prin contactarea BRAT utilizand informatiile de contact ale echipei de organizare: 021.311.77.40/41 sau sao@brat.ro

- prin accesarea link-ului de dezabonare afisat în mesajele comerciale primite prin e-mail sau SMS.

 

 

Va informăm că, în baza interesului legitim al BRAT, evenimentele organizate pot fi înregistrate, de un partener contractual al companiei, în relație cu care ne-am asigurat că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată sub autoritatea noastră și exclusiv pentru scopul și durata stabilită de către BRAT prin contarctul încheiat cu partenerul care realizează înregistrările video. Vă informăm că în virtutea dreptului de acces, puteți solicita o copie a înregistrărilor care vă vizează, trimițând o solicitare scrisă în acest sens pe adresa sao@brat.ro. În măsura în care transmiterea înregistrării este posibilă (nu vom putea da curs solicitării dumneavoastră dacă apar și alte persoane în cadru și nu putem anonimiza imaginea acestora în cadrul înregistrării), vă onorăm cererea în termen de maxim 30 de zile de la data primirii solicitării. Totodată, vă aducem la cunoștință că stocăm înregsitrările video pentru o perioadă limitată de timp, respectiv 10 ani. După trecerea acestei perioade, inregistrarile vor fi sterse din evidentele companiei urmand ca orice solicitare ulterioara sa fie imposibil de onorat.

 

Vă informăm, de asemenea, că în baza interesului legitim al BRAT, desfășurarea evenimentelor organizate poate fi fotografiată de un partener contractual al companiei, în relație cu care ne-am asigurat că prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată sub autoritatea noastră și exclusiv pentru scopul și durata stabilită de către BRAT prin contractul încheiat cu partenerul care realizează fotografiile. Vă informăm că în virtutea dreptului de acces, puteti solicita copii de pe fotografiile care vă vizează, trimițând o solicitare scrisă în acest sens pe adresa sao@brat.ro. Totodată, vă aducem la cunoștință că stocăm imaginile foto pentru o perioadă limitată de timp, respectiv 10 ani. După trecerea acestei perioade, fotografiile vor fi șterse din evidențele companiei, urmând ca orice solicitare ulterioară să fie imposibil de onorat.

 

În cazul în care nu sunteți de acord cu prelucrarea imaginii dumneavoastră prin înregistrare video sau fotografiere și postarea fotografiilor și/sau a înregistrării video în care imaginea dumnevoastră a fost captată, pe websiteul BRAT www.brat.ro și/sau pe paginile de Facebook, LinkedIn ale acesteia, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact enumerate, iar BRAT va răspunde solicitării dumneavoastră în termen de o lună de la primirea acesteia, eliminând din mediul online indicat imaginea dumneavoastră.

•             Prin telefon: 021.311.77.40/41 sau e-mail sao@brat.ro;

•             Prin contactarea reprezentanților BRAT prezenți la evenimentele desfășurate, în cazul în care solicitarea este realizată în cursul desfășurării unui Eveniment.

 

În cazul participanților online la eveniment, pentru scopul promovării prin diseminare, evenimentele vor fi înregistrate însă dvs. aveți posibilitatea de a vă conecta cu funcțiile audio și video dezactivate astfel că vocea și/sau imaginea dvs. nu vor fi captate prin înregistrare. În cazul în care decideți totuși să vă activați aceste funcții, vom considera această manifestare de voință drept consimțământul dvs. pentru înregistrare. Puteți decide în orice moment să vă retrageți consimțământul prin dezactivarea funcțiilor, retragerea producând efecte din acel moment.

Beneficiați de drepturile de acces, rectificare, ștergere, restricționare, portabilitate, opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate și de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și instanțelor competente, în cazul în care considerați necesar.

 

Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare desfășurate de către BRAT ne puteți contacta la: dpo@brat.ro, inclusiv pentru exercitarea drepturilor dvs.

 

C.           Transferul responsabilității completării prezentului formular

 

În situația în care prezentul formular este completat de către un reprezentant al companiei pentru mai multe persoane sau în situația în care reprezentantul ce completează formularul nu este același cu cel ce este înscris la eveniment, având în vedere că BRAT se află în imposibilitatea practică de a informa persoana/persoanele înscrisă/e privind termenii și condițiile prezentului formular și privind prelucrarea datelor, responsabilitatea informării revine reprezentantului companiei ce completează formularul.

 

D.             Anularea participării

 

În cazul în care doriți să renunţați la participare, avem rugămintea să notificați echipa organizatoare la adresa   sao@brat.ro până cel târziu cu trei zile înainte de data evenimentului.

 

Pentru detalii, vă rugăm să contactaţi echipa de organizare la 021.311.77.40/41 sau e-mail sao@brat.ro.

bottom of page